Rekisteriseloste

Verkkokauppa Retkelle.com rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

GetSOME (Y-tunnus: 2471350-7) Messukatu 22 C13, 28190 Pori

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Peter Virtanen Sähköposti peter.virtanen@getsome.fi

REKISTERIN NIMI

Verkkokauppa Retkelle.com:in asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Verkkokauppa Retkelle.com:in asiakkaaksi, tilannut uutiskirjeen, ostanut Verkkokauppa Retkelle.com:ista tavaraa ja/tai osallistuu Verkkokauppa Retkelle.com:in järjestämään tilaisuuteen tai kilpailuun.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Retkelle.com:in asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Retkelle.com:in toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Verkkokauppa Retkelle.com:in omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Verkkokauppa Retkelle.com saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Verkkokauppa Retkelle.comin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Verkkokauppa Retkelle.com:illa on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Verkkokauppa Retkelle.com:in asiakaspalveluun, sähköpostitse asiakaspalvelu@retkelle.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

Muu sivustolla kerätty tieto ja palvelut:
Sivuston sisäiset evästeet
Google Analytics (hallinnoi tietojasi Omat tapahtumat)
Mailchimp
Facebook Pixel

KOSKATIETOJA KERÄTÄÄN?
Google Analytics ja Facebook Pixel alkavat keräämään tietoa vasta käyttäjän hyväksyttyä evästeilmoitus.
Mailchimp kerää tietoa kun käyttäjä on painanut kassalla ”Lähetä tilaus”. Mikäli maksu epäonnistuu tai sitä ei suoriteta loppuun järjestelmä lähettää yhden muistutuksen epäonnistuneesta tilauksesta.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Verkkokauppa Retkelle.com:in käytössä, paitsi Verkkokauppa Retkelle.com:in käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Verkkokauppa Retkelle.com:in ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se oleVerkkokauppa Retkelle.com:in tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttääVerkkokauppa Retkelle.com:in sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Verkkokauppa Retkelle.com:in salasanasuojatulla palvelimella.

Makuupussi ja teltat koirille - Retkelle.com